W ramach doradztwa prawnego świadczymy następujące usługi:

 • zastępstwo prawne w sprawach sądowych, tak przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi, a także innymi podmiotami w sprawach:
  • cywilnych,
  • gospodarczych,
  • z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • rodzinnych,
  • administracyjnych,
  • spadkowych,
  • karnych
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych,
 • wykonywanie wszelkich czynności przedsądowych zmierzających do polubownego zakończenia sporów,
 • kompleksową oraz doraźną obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym zastępstwo procesowe w sądach i przed innymi organami, na podstawie stosunku zlecenia.