W zakresie zakładania i likwidacji firm świadczymy następujące usługi:

  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej,
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • kompleksowa obsługa rejestracji pomiotów gospodarczych działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa,
  • analiza skutków likwidacji,
  • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów.