§

Kancelaria Adwokacka

Piotr Halagiera

Kompleksowa pomoc prawna

doradztwo prawne dla Ciebie

Polityka cookies

1. Postanowienia ogólne:

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Korzystając z naszej strony internetowej akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii.
Administratorem danych osobowych jest:
Adwokat Piotr Halagiera, prowadzący Kancelarię Adwokacką Piotr Halagiera, przy ul. Sądowej 5, 88 – 300 Mogilno.

2. Gromadzenie danych osobowych.

Dane osobowe Klienta Kancelarii, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez Kancelarię w celu ułatwienia komunikacji z Klientami Kancelarii. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Kancelarię. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Kancelarię.

3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim.

Wszelkie informacje osobiste, przekazane Prawnikom Kancelarii przy świadczeniu porad prawnych są chronione tajemnicą adwokacką i radcowską i traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podmiotom innym niż wymienione w zdaniu poprzedzającym dane Państwa nie będą udostępniane.

4. Cookies.

Cookies to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, a jedynie historia przeglądania strony. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera Użytkownika. Informujemy, iż pliki cookies są wykorzystywane przez narzędzie Google Analitycs, które jest przez Kancelarię stosowane do celów statystycznych. Korzystając ze strony internetowej Kancelarii wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami. W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz z innych stron, z których będą Państwo korzystać.

5. Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności.

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności mogą ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii. Przy każdorazowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, będą mieli Państwo możliwość uzyskania dostępu do aktualnego Regulaminu i Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Kancelarii i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie ma regulamin i polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.

Kancelaria Prawna Piotr Halagiera, wszelkie prawa zastrzeżone