Pomoc Frankowiczom

Kredyt frankowy to temat, który w Polsce budzi wiele emocji i kontrowersji. Frankowicze, czyli osoby, które zdecydowały się na kredyt w walucie CHF, często czują się oszukane przez banki. Nie byli oni należycie poinformowani o ryzyku kursowym związanym z udzielanym kredytem. Dziś, rata kredytowa może przyprawić o zawrót głowy, a saldo kapitału jest praktycznie niezmienne. Jak można temu zaradzić?

Umowy o kredyt frankowy często zawierają klauzule abuzywne, które są niezgodne z prawem. Jeżeli jesteś frankowiczem i masz wątpliwości co do swojej umowy, warto zgłosić się do kancelarii prawnej. Analiza umowy jest bezpłatna i może pomóc w dalszych działaniach.

Jeżeli analiza umowy wykaże, że zawiera ona klauzule abuzywne, można podjąć działania sądowe. Spory sądowe w sprawach frankowych są coraz bardziej korzystne dla kredytobiorców, szczególnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 3 października 2019 r

Dysponuję wiedzą i doświadczeniem w obszarach takich jak rozwody, separacje, ustalanie alimentów, opieka nad dziećmi, adopcje, jak również porozumienia przedmałżeńskie. Moim celem jest zapewnienie jak najbardziej harmonijnego i sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Nieustannie dbam o profesjonalizm, zaufanie oraz poufność w każdej sprawie, którą obsługujemy. Moja kancelaria stawia na długofalowe rozwiązania, które służą najlepiej interesom Twojej rodziny.

Pytania i odpowiedzi:

  • Na czym polega problem frankowiczów?
  • Problem polega na nieuczciwych klauzulach w umowach i braku informacji o ryzyku kursowym.
  • Ile można odzyskac z kredytu we frankach?
  • To zależy od indywidualnej sytuacji i wyników postępowania sądowego.
  • Czy można pozwać bank po spłacie kredytu Frankowego?
  • Tak, jest to możliwe i często korzystne dla kredytobiorcy.
Scroll to Top